• nl
Taalkeuze

PC 330 - Gezondheidsinrichtingen en -diensten: Jaarpremie voor verpleegkundigen met bijzondere beroepstitel (BBT) en bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK)

Categorie: Sectoraal   Datum: 26/08/2016

Jaarpremie BBT en BBK in september 2016

Sedert september 2010 hebben verpleegkundigen binnen bepaalde federale gezondheidssectoren recht op een bijkomende jaarpremie.

De premie geldt o.m. voor verpleegkundigen die tewerkgesteld zijn in de ziekenhuizen, rusthuizen voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen van PC 330, op voorwaarde evenwel dat zij beschikken over een erkende bijzondere beroepstitel (BBT) of erkende bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en ook effectief tewerkgesteld zijn in een erkende dienst, functie of zorgprogramma waarin deze specialisatie is voorzien.

Modaliteiten van toekenning en betaling

De premie is vergoedbaar vanaf de datum van bevestiging van erkenning van de bijzondere beroepstitel of beroepsbekwaamheid en wordt toegekend op basis van de arbeidsduur van het betrokken personeelslid en a rato van het aantal maanden arbeidstijd binnen een referteperiode van 12 maanden, te rekenen vanaf 1 september van het voorgaande jaar tot en met 31 augustus van het lopende jaar.

Het bedrag van de premie wordt jaarlijks geïndexeerd en dient betaald te worden in de maand september.

Voor 2016 gelden onderstaande bedragen, telkens op basis van een voltijdse tewerkstelling:

  • Jaarpremie bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK): 1.205,58 EUR;
  • Jaarpremie bijzondere beroepstitel (BBT): 3.616,84 EUR

(bedragen zijn ongewijzigd t.o.v. 2013, 2014 en 2015)

Bron:

  • Koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties, B.S. 30 december 2011, 81946.