• nl
Taalkeuze

PC 330 - Nieuwe criteria bijzondere beroepstitel (BBT) en bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) : geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie

Categorie: Sectoraal   Datum: 26/07/2013

Jaarpremie BBT en BBK sedert 2010

Sedert 2010 hebben verpleegkundigen binnen bepaalde federale gezondheidssectoren recht op een bijkomende jaarpremie.

De premie geldt o.m. voor verpleegkundigen die tewerkgesteld zijn in de ziekenhuizen, rusthuizen voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen van PC 330, op voorwaarde dat zij beschikken over een erkende bijzondere beroepstitel (BBT) of erkende bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en ook effectief tewerkgesteld zijn in een erkende dienst, functie of zorgprogramma waarin deze specialisatie is voorzien.

Nieuwe criteria geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie

Op 15 mei 2013 werden in het Belgisch Staatsblad twee nieuwe Ministeriële Besluiten gepubliceerd waarin nu ook de erkenningscriteria voor de bijzondere beroepstitel en bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundigen gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie worden vastgelegd.

De twee Besluiten treden in werking vanaf 1 oktober 2013 en hebben zodoende pas voor het eerst uitwerking vanaf de eerste daaropvolgende betaling van de premie, voorzien in september 2014.

Bron :

  • M.B. van 24 april 2013 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie, B.S. 15 mei 2013, 27692.
  • M.B. van 24 april 2013 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie, B.S. 15 mei 2013, 27694.