• nl
Taalkeuze

PC 331: Loon- en arbeidsvoorwaarden

Categorie: Sectoraal   Datum: 6/03/2015

Kinderopvang kan sinds 1 april 2014 enkel nog georganiseerd worden met een vergunning van Kind en Gezin. Deze vergunde kinderopvang wordt uitgesplitst tussen verschillende soorten subsidietrappen. De vroegere indeling van gesubsidieerde kinderdagverblijven, kinderopvang onder toezicht en gemelde kinderopvang is dus verdwenen. 

Er wordt nu een onderscheid gemaakt tussen volgende soorten vergunde kinderopvang: 

  • Kinderopvang die enkel een basissubsidie ontvangt (De vroegere kinderopvang onder toezicht dat niet inkomensgerelateerd is OF de gemelde kinderopvang (= groep 1));
  • Kinderopvang die een basissubsidie ontvangt alsook een lagere subsidie voor inkomenstarief (De vroegere kinderopvang onder toezicht dat wel inkomensgerelateerd is (= groep 2));
  • Kinderopvang die een basissubsidie ontvangt alsook een hogere subsidie voor inkomenstarief (De vroegere gesubsidieerde kinderopvang (= groep 3)).

Voor de kinderopvang die behoort tot groep 1 of groep 3 is niets aangepast. 

Voor de kinderopvang van groep 2 is er wel een belangrijke wijziging. Vanaf 1 april 2015 moet er een hoger minimumloon worden toegepast. Het minimumloon zal 1.609,30 EUR bedragen.

Bron: 

  • Bijzondere CAO van 22 december 2014 betreffende loons- en arbeidsvoorwaarden in de vergunde kinderopvang van baby's en peuters