• nl
Taalkeuze

PC 331 - Vlaamse welzijns- en gezondheidssector : uitbreiding bevoegdheid kinderopvang

Categorie: Sectoraal   Datum: 11/04/2014

Voornemen uitbreiding werkingssfeer PC 331

Op 26 maart 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad een bericht waarin de Minister van Werk haar voornemen bekend maakt om het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331) uit te breiden tot :

  • De organisatoren van buitenschoolse opvang die een attest van toezicht hebben van de bevoegde instelling van de Vlaamse Gemeenschap ;
  • De organisatoren van kinderopvang voor baby’s en peuters die vergund zijn door de bevoegde instelling van de Vlaamse Gemeenschap.

Einde onderscheid kinderopvang

Dit voornemen dient gekaderd in het Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters, dat een einde maakt aan het onderscheid tussen kinderopvang met attest van toezicht en erkende en gesubsidieerde kinderopvang.

Het bericht in het Belgisch Staatsblad dient vooralsnog gezien als een voornemen. De Sociale Partners binnen PC 331 bereiden momenteel de aanpassing voor van verschillende bestaande CAO’s in functie van de gewijzigde wetgeving van 1 april 2014. 

In afwachting daarvan blijven voor werkgevers met een attest van toezicht de loonvoorwaarden van de residuaire sectoren van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC 330) van toepassing.

Bron:

  • Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité, B.S.26.03.2014
  • Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters, B.S.15.06.2012