• nl
Taalkeuze

PC 331 breidt uit vanaf 6 oktober 2016!

Categorie: Sociaal   Datum: 7/10/2016

Het toepassingsgebied van het paritair comité nr. 331, het paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, wordt uitgebreid tot de ‘diensten voor thuisopvang van zieke kinderen’.

De aanpassing komt er op advies van de sector. Het gaat hier om diensten die thuisopvang organiseren voor zieke kinderen, ‘andere dan baby’s en peuters’. De thuisopvang van zieke baby’s en peuters is aan een vergunning van Kind en Gezin onderworpen en behoort al tot de bevoegdheid van het PC 331.

Op 26 september 2016 verscheen dit besluit in het Belgisch Staatsblad waardoor de inwerkingtreding is voorzien op 6 oktober 2016.

Bron:

  • Koninklijk besluit van 30 augustus 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan, BS 26 september 2016.