• nl
Taalkeuze

PC 336 - Vrije beroepen: Wijziging minimumlonen

Categorie: Sectoraal   Datum: 10/07/2015

In de CAO die werd geregistreerd op 27/05/2015 werden de minimumlonen voor PC 336 voor de vrije beroepen met terugwerkende kracht aangepast vanaf 01/01/2015. Volgende minimumlonen zijn vanaf 01/01/2015 van toepassing voor de werknemers naargelang de categorie waartoe ze behoren:

Categorie Minimum leeftijd Minimum anciënniteit in de onderneming Minimum loon
Categorie 1 18 jaar   1.501,82 EUR
Categorie 2 19 jaar 6 maanden 1.541,67 EUR
Categorie 3 20 jaar 12 maanden 1.559,38 EUR
Categorie 4 22 jaar 24 maanden 1.574,24 EUR

Teneinde de toegang van jongeren op de arbeidsmarkt te bevorderen, wordt vanaf 01/01/2015 voorzien dat de werknemers onder de 21 jaar recht hebben op een minimum maandloon dat gelijk is aan volgende percentages van het minimum maandloon, hiervoor bepaald: 

Leeftijd Percentage
18 jaar en ouder 100%
17 jaar 76%
16 jaar en jonger 70%

Voor studenten of werknemers die ingeschreven zijn in een stelsel van alternerende opleiding gelden volgende percentages van het minimum maandloon: 

Leeftijd Percentage
20 jaar 94%
19 jaar 88%
18 jaar 82%
17 jaar 76%
16 jaar en jonger 70%

Bron:

  • CAO 23 februari 2015 betreffende het minimum maandloon, nr. 127096