• nl
Taalkeuze

PC 341 - Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten: Sectorale akkoorden 2017-2018

Categorie: Sectoraal   Datum: 15/12/2017

Wijzigingen arbeidstijd vanaf 1 januari 2018

Arbeidstijd van maandag tot vrijdag

De sector voorziet een wijziging in het einde van de werkdag van maandag tot vrijdag.

Laatste einduur van de werkdag voor werknemers in looncategorie 1-2-3:

 • Einde van de werkdag wordt vastgelegd op 19u;
 • Voor max. 2 werkdagen per week, met uitzondering van zaterdag.

Laatste einduur van de werkdag voor werknemers in looncategorie 4-5-6-7:

 • Einde van de werkdag wordt vastgelegd op 20u;
 • Voor max. 2 werkdagen per week, met uitzondering van zaterdag;
 • Voor de uren tussen 19u en 20u wordt een overloon voorzien van 15%.

Arbeidstijd op zaterdag

Op zaterdag mag het werk worden uitgevoerd van 8u30 tot 13u, dit voor een maximum van 4 uur tewerkstelling.

Duur van het akkoord

Deze cao heeft uitwerking vanaf 01/01/2018 en is van kracht voor onbepaalde duur.

Koopkracht

Jaarlijkse premie

Er wordt een jaarlijkse bruto premie voorzien van 150 EUR.

De premie wordt toegekend aan elke voltijdse werknemer met een volledige tewerkstelling tijdens de referteperiode.

Voor deeltijdse werknemers wordt de premie toegekend in verhouding van hun deeltijdse tewerkstelling. Evenals voor werknemers die geen volledige referteperiode hebben wegens uit dienst bij de werkgever (uitgezonderd einde omwille van dringende reden), wordt een pro rata regeling voorzien.

Modaliteiten:

 • Toekenning: met het loon van december 2017 en op 1 december 2018;
 • Referteperiode: de periode van 12 maanden voorafgaand aan de uitbetaling van de jaarlijkse premie;
 • Uitbetaling: girale uitbetaling of onder de vorm van gelijkwaardig voordeel.

De jaarlijkse premie wordt niet voorzien indien de werkgever reeds een verhoging van de lonen heeft toegekend op ondernemingsniveau. De reeds toegekende voordelen dienen minstens gelijkwaardig te zijn en vóór 1 november 2017 zijn voorzien.

Gelijkwaardig voordeel

De werkgever kan ervoor kiezen de jaarlijkse premie toe te kennen in een gelijkwaardig voordeel.

Indien wordt gekozen voor een gelijkwaardig voordeel wordt het bedrag vastgesteld op 200 EUR. Dit in verhouding tot de loonkost van de jaarlijkse premie (bruto + patronale RSZ).

Duur van het akkoord

Deze cao heeft uitwerking vanaf 01/12/2017 en is van kracht voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Vorming

Algemeen

De sector voorziet in de noodzaak van permanente opleiding om de competenties van de werknemers en werkgevers te verhogen. De opleiding bestaat uit een individueel recht op vorming van gemiddeld 2 dagen per jaar per voltijdse equivalent.

Het aantal voltijdse equivalenten wordt berekend op basis van de gemiddelde tewerkstelling van het jaar voorafgaand aan elke tweejaarlijkse periode. De eerste periode start op 01/01/2017.

Het aantal dagen opleiding wordt geleidelijk verhoogd over de jaren heen:

 • Gemiddeld 3 dagen opleiding per voltijdse equivalent in 2018;
 • Gemiddeld 4 dagen opleiding per voltijdse equivalent in 2019;
 • Gemiddeld 5 dagen opleiding per voltijdse equivalent vanaf 2020.

Opleidingsaanbod

Het opleidingsaanbod wordt gecoördineerd door SOFUBA en georganiseerd in samenwerking met Febelfin Academy en BZB Training Institute.

De aangeboden opleidingen voorzien in een continue beroepsopleiding in het kader van loopbaanplanning, functiewijziging, ontwikkelingskansen bij de uitoefening van de huidige functie, mogelijke evolutie in functie en loopbaan, verplichte vorming in kader van IDD (Insurance Distribution Directive) en Milfid II.

Duur van het akkoord

Deze cao heeft uitwerking vanaf 01/02/2017 en is van kracht voor de periode van 1 februari 2017 tot en met 31 december 2020.

Bron:

 • cao’s 23 november 2017