• nl
Taalkeuze

PC 341 - Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten: toekenning van ecocheques

Categorie: Sectoraal   Datum: 3/06/2016

Toekenning ecocheques in juni 2016

In de cao van 3 februari 2016 wordt bepaald dat vanaf 2016 alle werknemers in PC 341 recht hebben op ecocheques, met een maximale waarde van 250 euro voor een voltijds tewerkgestelde werknemer met een volledige referteperiode.

De referteperiode is de periode van 12 maanden die loopt vanaf 1 juni van het voorgaande kalenderjaar tot en met 31 mei van het lopende kalenderjaar.

Aan de deeltijdse werknemers zullen de ecocheques als volgt worden toegekend:

Wekelijkse arbeidsduur  
Vanaf 4/5 voltijdse tewerkstelling 250 EUR
Vanaf 3/5 voltijdse tewerkstelling 200 EUR
Vanaf 1/2 voltijdse tewerkstelling 150 EUR
Minder dan 1/2 voltijdse tewerkstelling 100 EUR

Aan de werknemers met een onvolledige referteperiode zal een bedrag toegekend worden pro rata de werkelijke prestaties en gelijkgestelde periodes.

Praktische modaliteiten

De bestelling van de ecocheques gebeurt, naar analogie met de regeling maaltijdcheques, via de gekende leveranciers Sodexo, Edenred of Monizze.

Voor de administratieve afhandeling van de bestelling ecocheques kunt u uiteraard een beroep doen op de diensten van ons sociaal secretariaat. Wij zorgen voor de registratie van uw dossier bij de leverancier en maken de bestelling van de ecocheques aan hen over.

Gelieve uw dossierbeheerder te contacteren voor verdere praktische afspraken. U kunt ook bij deze laatste terecht voor meer informatie over de concrete toekenningsmodaliteiten.