• nl
Taalkeuze

PC302 - Horeca: Afhouding 33,31% Bedrijfsvoorheffing voor extra's

Categorie: Sectoraal   Datum: 27/12/2013

Vanaf 1 januari 2014: 33,31% afhouding bedrijfsvoorheffing op gelegenheidsarbeiders in de Horeca

Voor gelegenheidswerknemers in de Horeca (extra’s) wordt vanaf 1 januari 2014 een forfaitair tarief van 33,31% bedrijfsvoorheffing toegepast. Dit om de zwaardere belastingheffing te milderen en de gelegenheidswerknemer de mogelijkheid te geven om op voorhand te weten hoeveel hij (bij)verdient. 

Deze regel geldt enkel voor extra's voor wie het voordelige forfaitaire RSZ-statuut van toepassing is. Het gaat dus enkel om de gelegenheidswerknemers die hun eerste 50 dagen per jaar als extra presteren bij een horecawerkgever die maximum 100 dagen per jaar van dit systeem gebruik maakt.

De werknemer die als extra tewerkgesteld wordt via uitzendarbeid bij een werkgever onder het paritair comité voor het hotelbedrijf, valt eveneens onder de voormelde regeling.

Indien u vragen heeft, dan kunt u hiervoor steeds terecht bij uw dossierbeheerder.

Bron:

  • Koninklijk besluit van 15 december 2013 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing,  BS 18 december 2013, 99254.