• nl
Taalkeuze

Paritair comité 202: afbouw sectorale jongerenbarema's vanaf 01/07/2014

Categorie: Sectoraal   Datum: 11/07/2014

Geleidelijke afbouw sectorale jongerenbarema’s

In het recentste sectorakkoord afgesloten voor het paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), werd bepaald dat de sectorale jongerenbarema’s geleidelijk aan worden afgebouwd.

Modaliteiten afbouw

  • Het gaat enkel over de afbouw van de sectorale jongerenbarema’s, met name voor de  -21-jarigen.
  • De afbouw geldt niet voor de studenten. Hiervoor geldt een apart studentenbarema. De afbouw van de sectorale jongerenbarema’s heeft tevens geen invloed op de aanvang van de beroepsloopbaan vanaf 22 jaar. Bij afronding van de opheffing van de jongerenbarema’s zullen de barema’s voor 16- tot en met 20-jarigen gelijk zijn aan het loon aan 100%, zoals bij een 21-jarige. De beroepsloopbaan zelf vangt evenwel nog steeds aan vanaf 22 jaar.

Spreiding afbouw

  • 01/07/2014: 20-jarigen hebben recht op het loon aan 100%, volgens sectorbarema.
  • 01/01/2015: 19-jarigen hebben recht op het loon aan 100%, volgens sectorbarema.
  • 01/07/2015: 16-, 17- en 18-jarigen hebben recht op het loon aan 100%, volgens sectorbarema.

Bron:

  • Sectorakkoord PC 202 voor 2013-2014, CAO van 11 december 2013, nr. 121361