• nl
Taalkeuze

Periode tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van terroristische aanslagen gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie

Categorie: Sociaal   Datum: 24/03/2017

Om het recht op jaarlijkse vakantie te bepalen wordt rekening gehouden met de effectieve en gelijkgestelde dagen in het vakantiedienstjaar.

De dagen van arbeidsonderbreking ten gevolge van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die vallen in de periode van 22 maart 2016 tot en met 31 december 2016 worden gelijkgesteld voor de berekening van de vakantieduur en het vakantiegeld.

Bron:

  • Koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers, BS 24 maart 2017, 39.398.