• nl
Taalkeuze

Premie voor aanwerving langdurig werkzoekenden in Vlaanderen

Categorie: Sociaal   Datum: 2/12/2016

Werkgevers die een langdurig werkzoekende in dienst nemen, zullen daar vanaf volgend jaar een premie voor krijgen: 1250 EUR na drie maanden en nog eens 3000 EUR na een vol jaar tewerkstelling. Dat besliste de Vlaamse Regering vrijdag 2 december 2016 op voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters.

Mensen die al lang werkzoekend zijn hebben het moeilijk om hun loopbaan opnieuw te lanceren. Het ontbreekt hen evident aan recente werkervaring. Om daaraan te verhelpen, ontwikkelde de Vlaamse Regering al het concept van de tijdelijke werkervaring: mensen via opleidingen en stages opnieuw aansluiting laten vinden bij de arbeidsmarkt.
Om werkgevers aan te sporen de laatste horde ook nog te nemen en hen een arbeidscontract aan te bieden, werkte minister van Werk Muyters een aanwervingspremie in 2 fases uit. Een eerste schijf van 1250 EUR wordt uitbetaald na 3 maanden tewerkstelling; een volgende schijf van nog eens 3000 EUR na 12 maanden.

Minister Muyters: “Deze premie moet werkgevers over de laatste drempel tillen: als je mensen een verdiende kans geeft, krijg je als werkgever ook nog een steuntje van de overheid. Met de uitwerking van de premie hebben we nu een totaalpakket voor langdurig werkzoekenden. De tijdelijke werkervaring scherpt hun attitudes en competenties aan, waarna de premie de werkgever dat laatste duwtje in de rug moet geven. Werken met een premie in twee fases zorgt ervoor dat eerst de aanwerving op zich gestimuleerd wordt, waarna met de tweede schijf gemikt wordt op een duurzame tewerkstelling.”

Om recht te hebben op de aanwervingspremie moet de werkzoekende minstens twee jaar ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB en moet hij of zij tussen 25 en 54 jaar oud zijn. Minister Muyters: “We beperken de leeftijd tot die leeftijdscategorie om overlapping met de RSZ-doelgroepenkorting te vermijden. Voor werknemers jonger dan 25 jaar en ouder dan 55 jaar krijgen werkgevers immers al een doelgroepkorting via de RSZ.”

In 2017 trekt de regering hiervoor 10,6 miljoen euro uit. In 2018 stijgt het budget naar 25 miljoen euro. De premie zal toegekend kunnen worden voor aanwervingen vanaf 1 januari 2017.

Bron: