• nl
Taalkeuze

Programmawet: Aanpak sociale fraude in de schoonmaaksector

Categorie: Sociaal   Datum: 16/12/2016

Voor de bestrijding van het fenomeen van de schijnzelfstandigheid wordt een weerlegbaar vermoeden van ondergeschiktheid voor werken in de schoonmaaksector ingevoerd. Dit wil zeggen dat iedereen die in de schoonmaaksector activiteiten uitoefent, vermoed wordt met een arbeidsovereenkomst te zijn tewerkgesteld.

Dit vermoeden is niet van toepassing 

  • wanneer niet gewoonlijk en hoofdzakelijk wordt gewerkt voor één enkele cocontractant;
  • en wanneer de activiteiten worden uitgeoefend met eigen materiaal;
  • en er wordt gefactureerd voor eigen rekening.

Bron:

  • Ontwerp van Programmawet, Parl. St. Kamer 2016, 54K2208/001.