• nl
Taalkeuze

Programmawet: SWT (DECAVA) - Nieuwe patronale bijdragen

Categorie: RSZ   Datum: 16/12/2016

De patronale bijdragen die verschuldigd zijn in het kader van SWT worden vanaf 1 januari 2017 gewijzigd:

  • De hoogste leeftijdsgroep wordt nu deze “≥ 62 jaar” in plaats van “≥ 60 jaar”. Voor deze nieuwe leeftijdsgroep worden de laagste bijdragepercentages toegepast;
  • De percentages gaan voor alle jongere leeftijdscategorieën progressief omhoog;
  • Het verschil in bijdragepercentages tussen de profit- en de non-profitsector wordt verkleind.

De nieuwe percentages zijn van toepassing op ontslagen die worden betekend na 31 oktober 2016 en waarbij de werkloosheid met bedrijfstoeslag ingaat vanaf 1 januari 2017.

De normale percentages zijn ook van toepassing na een eventuele periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering. Tijdens voormelde periodes gelden afwijkende percentages.

Hierna een vereenvoudigd overzicht van de gewijzigde percentages.

Bijzondere werkgeversbijdrage verschuldigd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Profit
Leeftijd (op het moment van ingaan SWT) Percentage Periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden (*) Periode van erkenning als onderneming in herstructurering
< 55 142,50% 16,88% 142,50%
≥ 55 en < 58 75% 12,50% 75%
≥ 58 en < 60 75% 8,13% 75%
≥ 60 en < 62 37,50% 4,38% 30%
≥ 62 31,25% 4,38% 30%

(*) Deze percentages gelden eveneens voor sommige bedrijven erkend als in herstructurering als (cumulatief):

  • het een collectief ontslag van minstens 20% van de werkgevers betreft;
  • het alle werknemers van eenzelfde technische bedrijfseenheid of ondernemingsafdeling betreft;
  • de technische bedrijfseenheid of ondernemingsafdeling minstens 2 jaar bestaat bij de aankondiging van het collectief ontslag.
Non-Profit
Leeftijd op het moment van ingaan SWT Percentage
< 55 48,11%
≥ 55 en < 58 43,04%
≥ 58 en < 60 27,86%
≥ 60 en < 62 12,38%
≥ 62 10%

Bijzondere werkgeversbijdrage op de aanvullende vergoeding bij sommige sociale zekerheidsuitkeringen (SWAV)

Profit Non-Profit
Leeftijd op het moment van ingaan SWT Percentage Leeftijd op het moment van ingaan SWT Percentage
< 52 150% < 52 50,63%
≥ 52 en < 55 142,50% ≥ 52 en < 55 48,11%
≥ 55 en < 58 75% ≥ 55 en < 58 43,04%
≥ 58 en < 60 75% ≥ 58 en < 60 27,86%
≥ 60 en < 62 58,24% ≥ 60 en < 62 12,38%
≥ 62 48,53% ≥ 62 10%

 

Bovenvermelde cijfers zijn onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:

  • Ontwerp van Programmawet, Parl. St. Kamer 2016, 54K2208/001.