• nl
Taalkeuze

Programmawet: Tankkaart wordt duurder voor werkgever

Categorie: Sociaal   Datum: 16/12/2016

In het geval een vennootschap brandstofkosten verbonden met het persoonlijk gebruik van een al dan niet kosteloos ter beschikking gesteld voertuig ten laste neemt, wordt 40% (voorheen 17%) van het voordeel van alle aard in de vennootschapsbelasting als verworpen uitgave beschouwd.

Dit geldt zowel voor de voertuigen die kosteloos ter beschikking worden gesteld, als voor de voertuigen waarbij een bijdrage wordt gevraagd van de verkrijger van het voordeel.

Bovendien wordt, voor de berekening van het bedrag aan verworpen uitgaven, geen rekening meer gehouden met de bijdrage(n) van de verkrijger van het voordeel.

Bron:

  • Ontwerp van Programmawet, Parl. St. Kamer 2016, 54K2208/001.