• nl
Taalkeuze

Project "Werkbaar Werk": 2de rondetafelgesprek van 17 november 2015

Categorie: Sociaal   Datum: 27/11/2015

Na een 1ste rondetafelgesprek op 9 juni 2015 rond het thema “Werkbaar Werk”, vond recent op 17 november 2015 op initiatief van Minister van Werk Kris Peeters een 2de rondetafelgesprek plaats om zijn plannen toe te lichten rond werkbaar werk en de inbreng en prioriteiten te vragen aan de sociale partners. Het project “Werkbaar Werk” focust zich op maatregelen die tot doel moeten hebben om het werk “werkbaar” te houden. 

Tijdens het overleg van 17 november 2015 werden o.m. een 4-tal thema’s specifiek toegelicht, m.n.:

  1. Loopbaansparen: creëren van een loopbaanoverzicht, loopbaanrekening en finaal een systeem van loopbaansparen;
  2. Glijdende werkuren wettelijk mogelijk maken en minder formaliteiten inzake deeltijds werken; 
  3. Integraal ziekteverzuimbeleid: betere preventie omtrent de uitval van zieke werknemers, alsook een betere re-integratie van zieke werknemers terug naar de arbeidsmarkt;
  4. Duurzame inzetbaarheid: ervaringspoule over bedrijven heen oprichten.

De maatregelen rond het thema “Werkbaar Werk” worden verder opgevolgd. Een volgende agenda-afspraak is er in maart volgend jaar. 

Meer info inzake deze onderwerpen kunt u raadplegen via de hieronder vermelde links. 

Bron: