• nl
Taalkeuze

Provisie vakantiegeld 2016

Categorie: Fiscaal   Datum: 13/05/2016

Elk jaar bepaalt de Administratie der Directe Belastingen het bedrag van de provisies die op het einde van het boekjaar belastingvrij mogen aangelegd worden voor de uitbetaling van vakantiegeld aan personeelsleden.

Percentages voor 2016

De voorzieningen voor vakantiegeld die in de op 31 december 2015 afgesloten balansen worden geboekt voor de uitbetaling van het vakantiegeld in 2016, mogen dus worden beschouwd als beroepskosten, in zoverre zij niet meer bedragen dan:
18,80% van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2015 zijn toegekend aan bedienden die het voordeel van de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers genieten;
10,27% van 108/100 van de lonen die in 2015 zijn toegekend aan arbeiders en leerlingen die het voordeel van dezelfde wetgeving genieten.

Dit zijn dezelfde percentages als vorig jaar.
Tot vaste en veranderlijke bezoldigingen behoren niet: het vakantiegeld, de eindejaarspremies, de 13de maand en andere gelijkaardige vergoedingen.