• nl
Taalkeuze

Publicatie in Belgisch Staatsblad van maximale marge voor de loonkostenontwikkeling in 2015 en 2016!

Categorie: Sociaal   Datum: 8/05/2015

In onze nieuwsflash van 6 maart 2015 berichtten we al eerder over de maximale marge die voorzien is voor de loonkostenontwikkeling in 2015 en 2016.

De maximummarge voor de loonkostenontwikkeling voor 2015 werd vastgesteld op 0% en voor 2016 op 0,5% van de brutoloonmassa, als totale kost voor de werkgevers, alle lasten inbegrepen.

Daarboven kan de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor 2016 verhoogd worden met 0,3% van de loonmassa in netto zonder bijkomende kosten voor de werkgever.

Deze maatregel treedt in werking op 30 april 2015.

Bron: 

  • Wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016, BS 30 april 2015.