• nl
Taalkeuze

RVA bevestigt: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk door Fipronil-crisis

Categorie: Sociaal   Datum: 11/08/2017

De fipronil-crisis kan leiden tot een tijdelijke onmogelijkheid om sommige werknemers tewerk te stellen, inzonderheid ingevolge de blokkering van het bedrijf of ingevolge een tekort aan grondstoffen in de voedingsindustrie. Deze tijdelijke onmogelijkheid kan, in de gevallen waarin de werkgever te goeder trouw handelde, gekwalificeerd worden als een geval van overmacht.

Deze situatie kan dus aanleiding geven tot de toekenning van uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (voor zover de werkloosheid betrekking heeft op de volledige dag en de werknemer de voorwaarden voorzien in de werkloosheidsverzekering vervult).

De werkgever die overmacht inroept dient een dossier in te dienen bij het werkloosheidsbureau bevoegd voor de vestigingsplaats van de onderneming, bevattend het bewijs dat

  • hij zorgvuldig gehandeld heeft en dus niet verantwoordelijk is voor de werkloosheid;
  • het hierdoor onmogelijk is de met naam genoemde werknemers tewerk te stellen gedurende de vermelde periode, mede omdat geen andere werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Deze richtlijnen gelden voor de maand augustus 2017.

Bron:

Persbericht RVA, http://www.rva.be.