• nl
Taalkeuze

RVA schept duidelijkheid omtrent het gebruik van de verschillende versies formulieren C4

Categorie: Sociaal   Datum: 10/10/2014

Tengevolge van de inwerkingtreding van de maatregelen zoals voorzien in de Wet Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden op het vlak van beëindiging van een arbeidsrelatie, heeft ook het formulier C4 een aantal ingrijpende wijzigingen ondergaan. Dit had tot gevolg dat meerdere versies van het formulier C4 circuleerden. 

De RVA publiceerde recent op haar website enkele richtlijnen die de werkgever moeten helpen om te bepalen welke versie van het formulier C4 hij moet gebruiken afhankelijk van de concrete situatie. 

Meer info: klik hier

Bron: