• nl
Taalkeuze

Rapportering m.b.t. innovatie en het opleiden van uw werknemers? Wachten op uw sectorale CAO is de boodschap

Categorie: Sociaal   Datum: 18/07/2014

Zoals reeds besproken in onze Nieuwsflash van 5 juni 2014, voorziet het “Pact voor de competitiviteit, werkgelegenheid en relance” in de verplichting van de sectoren om een CAO inzake innovatie af te sluiten. De sectorale CAO’s moeten daarbij onder meer een rapportering bevatten inzake innovatie bij de werkgever en engagementen tot verbetering van de innovatie. Een KB bepaalt nu aan welke voorwaarden en regels die rapportering moet voldoen. 

De rapportering gebeurt aan de hand van boordtabellen waarvan de vorm en de inhoud zullen worden bepaald door de sectorale CAO. Is er geen sectorale CAO, dan zullen de vorm en inhoud van de boordtabellen worden bepaald door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. 

Ter herinnering: de sectoren hebben tot 30 november 2014 de tijd om een CAO af te sluiten. 

Bron:

  • KB 4 juli 2014 tot uitvoering van artikel 22 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, BS 14 juli 2014, 53386;
  • Wet 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, BS 22 mei 2014, 40603.