• nl
Taalkeuze

Re-integratie van langdurig arbeidsongeschikten

Categorie: Sociaal   Datum: 29/07/2016

De ministerraad heeft op 20 juli 2016 een voorontwerp van wet goedgekeurd met bepalingen over arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid. Het voorontwerp van wet regelt de aspecten over het arbeidsrecht in geval van de re-integratietrajecten in de RIZIV-reglementering.

Volgende wijzigingen zijn voorzien:

  • De impact van de periode van uitvoering van aangepast werk op de initiële arbeidsovereenkomst;
  • De berekening van de opzeggingsvergoeding in geval van verbreking tijdens de periode van uitvoering van het aangepast werk;
  • De verplichting voor de werkgever om tijdens de periode van uitvoering van aangepast werk het gewaarborgd loon te betalen;
  • De invoering van een nieuwe regeling over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in geval van definitieve arbeidsongeschiktheid bij de werknemer. Deze vorm van beëindiging zal slechts mogelijk zijn nadat het re-integratietraject van de definitief arbeidsongeschikte werknemer is beëindigd.

Het voorontwerp wordt nu voorgelegd aan de Raad van State voor advies.

Bron: