• nl
Taalkeuze

Re-integratieboete krijgt stilaan vorm!

Categorie: Sociaal   Datum: 7/04/2017

Het verminderen van het aantal langdurig arbeidsongeschikten blijft een van de voornaamste uitdagingen van de huidige regering. Minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block kondigden op de ministerraad van 31 maart 2017 in dit kader een ontwerp van koninklijk besluit aan ter responsabilisering van werkgevers, werknemers en artsen.

De nieuwe regels inzake de re-integratie van de langdurig zieken verwachten dat werkgevers en werknemers vlot meewerken aan het re-integratietraject. Indien een bepaalde partij weigert mee te werken, zullen daar binnenkort sancties aan gekoppeld worden.

Vooropgestelde sancties voor de langdurig zieke werknemers

Iemand die zijn papierwerk niet in orde heeft, verliest gedurende maximaal één maand 5% van zijn uitkering. Een zieke werknemer die weigert naar de arbeidsgeneesheer te gaan, zal zijn ziekte-uitkering gedurende één maand verminderd zien met 10%.

Vooropgestelde sancties voor de werkgevers

Voorlopig kunnen enkel de werkgevers met gemiddeld minstens 50 werknemers eventueel worden bestraft. Voor wat betreft de middelgrote ondernemingen met 20 tot 50 werknemers zal een evaluatie nog duidelijkheid moeten scheppen in hoeverre zij bepaalde sancties kunnen oplopen. De kleinste werkgevers met minder dan 20 werknemers in dienst blijven gespaard.

De regering is het nu ook eens wat het kostenplaatje betreft voor een onderneming die niet wenst mee te werken aan de re-integratie van hun werknemers: er hangt hen een boete van 800 EUR per zieke boven het hoofd!

Let wel, deze Nieuwsflash werd gebaseerd op diverse persberichten. Wij houden u uiteraard verder op de hoogte!

Bron: