• nl
Taalkeuze

Re-integratietrajecten starten tweede fase!

Categorie: Sociaal   Datum: 29/12/2017

Al sedert 9 januari 2017 kan een re-integratietraject worden opgestart door zowel een werknemer als een werkgever, met het oog op de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer in de onderneming.

Ook een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht kan enkel worden vastgesteld na het doorlopen van een re-integratietraject. Tot op heden kon een werkgever wel enkel een traject opstarten voor een arbeidsongeschiktheid die een aanvang nam na 1 januari 2016.

Vanaf 1 januari 2018 kan een werkgever het re-integratietraject ook opstarten voor een werknemer die reeds arbeidsongeschikt is van vóór 1 januari 2016. Hierdoor komen een groot aantal werknemers die reeds langdurig afwezig zijn in aanmerking om opgeroepen te worden voor de arbeidsgeneesheer.

Indien u de basisbeginselen van de re-integratietrajecten nogmaals wil heropfrissen, kan u hiervoor terecht in onze Nieuwsflash van 25 november 2016.