• nl
Taalkeuze

Referentie-CO2-uitstoot bedrijfswagens bekend tegen het einde van het jaar

Categorie: Fiscaal   Datum: 31/10/2013

De referentiewaarde van de CO2-uitstoot wordt elk jaar, in de loop van de maand april, bekendgemaakt door middel van een Koninklijk Besluit. Deze referentie-uitstoot dient als basis voor de berekening van het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig voor privé doeleinden. 

Aangezien de referentiewaarde voor een volledig inkomstenjaar geldt en de referentiewaarde pas in de loop van de maand april gekend is, wil dit zeggen dat het voordeel van alle aard moet herberekend worden voor de maanden januari, februari en maart in functie van de nieuwe referentiewaarde. Om die herberekening te voorkomen heeft de ministerraad beslist om voortaan de referentiewaarde tegen het einde van elk jaar bekend te maken. 

Aldus zal de referentiewaarde voor inkomstenjaar 2014 normaliter tegen eind 2013 bekend moeten zijn. Wij houden u op de hoogte.

Bron:

  • Ministerraad van 24 oktober 2013, Fiscale vereenvoudigingswet goedgekeurd