• nl
Taalkeuze

Referentie-CO2-uitstoot voor kalenderjaar 2013 gepubliceerd

Categorie: Fiscaal   Datum: 12/04/2013

Het forfaitair ramen van het belastbaar voordeel van het privé-gebruik van een bedrijfswagen gebeurt aan de hand van volgende formule: (cataloguswaarde x CO2-percentage) x 6/7. 

Meer info vindt u terug in onze Nieuwsflashes van 13 april 2012 en 22 maart 2013.

Voor de berekening van het voordeel alle aard van de bedrijfswagen geldt sinds 1 januari 2013 een nieuwe referentie-uitstoot voor de voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor. Daardoor is het effectieve voordeel alle aard van de bedrijfswagen van de maanden januari, februari en maart 2013 lichtjes anders dan hetgeen tot nu toe werd berekend (op basis van de referentie-uitstoot van 2012). 

Het CO2-percentage wordt vanaf 1 januari 2013 berekend aan de hand van de CO2-uitstoot van de wagen, waarbij men uitgaat van een CO2-basispercentage (5,5 %) voor een referentie CO2-uitstoot van:

  • 116 g/km voor voertuigen met een benzine, LPG- of aardgasmotor (voorheen: 115);
  • 95 g/km voor voertuigen met een dieselmotor.

Door de stijging van de referentie CO2-uitstoot van de voertuigen met een benzine, LPG- of aardgasmotor sinds 1 januari 2013, daalt het voordeel alle aard lichtjes.

Voorbeeld:

Een bedrijfswagen (benzine) heeft een cataloguswaarde van 30.000 EUR en een CO2-uitstoot van 150.

Het voordeel alle aard voor 2012 bedroeg op jaarbasis: (30.000 x [5,5 + (150-115) x 0,1]% x 6/7= 2.314,29 EUR.

Het voordeel alle aard voor 2013 bedraagt op jaarbasis: (30.000 x [5,5 + (150-116) x 0,1]% x 6/7= 2.288,57 EUR.

Voor de berekening van het voordeel alle aard, moet rekening gehouden worden met deze nieuwe referentie-uitstoot sinds 1 januari 2013. Dit geeft echter GEEN aanleiding tot het herberekenen van de bedrijfsvoorheffing op dit voordeel van de afgelopen maanden. Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing van dit voordeel, geldt de nieuwe referentie-uitstoot vanaf 1 april 2013.  Uiteraard dient er nog steeds rekening gehouden te worden met de ouderdomscoëfficient van de wagen.

Bron:

  • Nieuwsflash van 13 april 2012 en van 22 maart 2013
  • KB 3 april 2013 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard, BS 8 april 2013, 21604.