• nl
Taalkeuze

Regeerakkoord: aanpassingen SWT en tijdskrediet

Categorie: Sociaal   Datum: 12/12/2014

Minister van Werk Kris Peeters probeerde vorige week met de sociale partners een akkoord rond te krijgen over de aanpassingen rond de maatregelen van het tijdskrediet en SWT (het vroegere brugpensioen). Deze voorstellen bleven voor de vakbonden echter onaanvaardbaar. 

In diverse berichten kunnen we lezen dat er overgangsmaatregelen zouden aangekondigd worden. Op moment van publicatie hebben wij nog geen officiële berichten mogen ontvangen. Van zodra deze ons bekend zijn, berichten wij u hierover verder.