• nl
Taalkeuze

Regelgeving omtrent aanvullende pensioenen wordt aangepast aan Europese richtlijn

Datum: 25/05/2018

In 2014 werd een Europese Richtlijn afgekondigd (n° 2014/50/EU) die als doel had de internationale mobiliteit van werknemers te stimuleren door belemmeringen die het gevolg zijn van bepaalde voorschriften inzake aanvullende pensioenregelingen te verminderen.

Deze Richtlijn wordt nu omgezet in nationale wetgeving en opgenomen in een ontwerp van wet. Dit wetsontwerp voorziet twee aanpassingen aan de bestaande wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen. Zo wordt de leeftijdsvoorwaarde van 25 jaar om te kunnen toetreden geschrapt en wordt de wachtperiode van maximum één jaar om verworven pensioenrechten te bekomen eveneens geschrapt.

Dit heeft tot gevolg dat nieuwe werknemers vanaf 21 mei 2018 altijd onmiddellijk toetreden tot het aanvullende pensioen, ook al schrijft het pensioenreglement een leeftijdsvoorwaarde van 25 jaar en/of een wachtperiode van 1 jaar voor.

Voor zittende werknemers treedt de wet slechts in werking op 1 januari 2019, waardoor:

  • elke voorwaarde tot verwerving van de pensioenrechten als vervuld wordt beschouwd op 1 januari 2019.
  • er een onmiddellijke aansluiting aan de pensioentoezegging plaatsvindt op 1 januari voor de werknemers die de minimumleeftijd nog niet hebben bereikt of nog onderworpen zijn aan de wachtperiode.

Bron: