• nl
Taalkeuze

Regelgeving voor Brusselse instapstages

Categorie: Sociaal   Datum: 7/08/2015

Ten gevolge van de zesde staatshervorming worden de stages voor werkzoekenden geregionaliseerd.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft de reglementering inzake de instapstages in beperkte mate aangepast. 

Enerzijds werden er een aantal inhoudelijke wijzigingen voorzien, onder meer met betrekking tot de voorwaarden die vervuld moeten zijn om in aanmerking te komen voor een instapstage. 

Zo wordt er een woonplaatsvereiste opgelegd. De stagiair moet jonger zijn dan 30 jaar en woonachtig zijn in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

De vroeger gestelde voorwaarde dat de stagiair niet het voorwerp mag geweest zijn van een negatieve melding aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening wordt opgeheven.

De wachttermijn in de beroepsinschakelingstijd wordt ook ingekort van 156 tot 78 dagen.

Anderzijds zijn er een aantal formele wijzigingen. Bijvoorbeeld de verwijzing naar een inschrijving bij de ‘Brusselse’ gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

Bron: 

  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2015 tot wijziging van artikel 36 quater van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 3 augustus 2015.