• nl
Taalkeuze

Regionalisering - gevolgen voor aanvragen tot terugbetaling educatief verlof vanaf schooljaar 2013-2014

Categorie: Sociaal   Datum: 30/05/2014

Vanaf 1 juli 2014 wordt de bevoegdheid voor het betaald educatief verlof overgedragen aan de gewesten. De effectieve overdracht van het personeel en van de aanvragen zal pas in de loop van 2015 plaatsvinden. Tot de datum van effectieve overdracht zal het contact tussen de werkgevers en de administratie met betrekking tot de aanvragen om terugbetaling verder gebeuren op het huidige adres (FOD WASO - Directie betaald educatief verlof- Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel) en met dezelfde contactpersonen.

Schooljaar 2012-2013

Voor de aanvragen die betrekking hebben op het schooljaar 2012-2013 blijft de huidige regeling van toepassing: deze aanvragen kunnen tot uiterlijk 30 juni 2014 ingediend worden, en zullen afgewerkt worden uiterlijk 31 december 2014.

Schooljaar 2013-2014

De aanvragen die betrekking hebben op het schooljaar 2013-2014 zullen ten laste van de begroting 2015 zijn en dus ten laste van de gewesten vallen. Daarom geldt volgende regeling voor deze aanvragen:

  • tot de datum van effectieve overdracht kunnen zij verder worden ingediend op het huidige adres;
  • wanneer de onderneming in de KBO ook vestigingseenheden geregistreerd heeft, dan moet de schuldvordering ingediend worden op naam van de vestigingseenheid en volgens de taalrol van de vestiging waar het personeel dat educatief verlof heeft genoten, is tewerkgesteld. Het is dus niet langer mogelijk om één gezamenlijke aanvraag in te dienen op naam van de maatschappelijke zetel.  

Bron:  

  • Website Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg.