• nl
Taalkeuze

Regionalisering WalloniŽ: aandacht voor de nodige formaliteiten in het kader van de werkuitkering (Plan Impulsion)!

Categorie: Sociaal   Datum: 21/07/2017

Zoals reeds uitvoerig bericht in onze Nieuwsflash van 19 juni voorziet Wallonië vanaf 1 juli 2017 in o.m. volgende maatregelen in het kader van de regionalisering van de tewerkstellingsmaatregelen:

  • Toekenning van werkuitkeringen ‘- 25 jaar voor laag- of middengeschoolde werkzoekenden’;
  • Toekenning van werkuitkeringen ‘12 maanden + voor langdurig werkzoekenden’;
  • Toekenning van werkuitkeringen in het kader van een ‘contrat d’insertion’.

In het kader van die maatregelen heeft men eventueel recht op een werkuitkering. Die werkuitkering kan worden beschouwd als een loonsubsidie. De werkgever mag ze van het nettoloon aftrekken.

Voor de werknemers die in dienst zijn gekomen na 1 juli 2017 en aan de resp. voorwaarden van één van bovenstaande 3 maatregelen beantwoorden, dienen alsnog de nodige formaliteiten te worden vervuld om aanspraak te kunnen maken op de werkuitkering.

Formaliteiten

Om de werkuitkering te verkrijgen, dient het volledige dossier houdende aanvraag tot activering van de werkuitkering door de werknemer te worden ingediend bij zijn betalingsinstelling.

Het dossier houdende aanvraag tot activering van de werkuitkering is volledig met:

  1. een formulier tot aanvraag van werkuitkeringen waarvan het model vastgelegd is door de RVA (formulier C109 - Persoonlijke werkloosheidsverklaring);
  2. een kopie van de arbeidsovereenkomst met daaraan gehecht een origineel exemplaar van een specifieke bijlage (zie hieronder), behoorlijk ingevuld en ondertekend.

Er zijn twee bijlagen:

U vindt de bijlagen op de site van de FOREM (www.leforem.be) en op de site van de RVA (www.rva.be >> Documentatie >> Formulieren-Attesten).

De ontvangst van de aanvraag is laattijdig wanneer de RVA het volledige dossier houdende aanvraag om uitkeringen niet heeft ontvangen binnen de twee maanden die volgen op de maand tijdens dewelke de tewerkstelling een aanvang genomen heeft.

In geval van laattijdige ontvangst van de aanvraag om uitkeringen, dreigt er voor de partijen een beperking aan de toekenning van de werkuitkering.

Bron:

  • Website RVA – Infoblad T40 - Het Plan Impulsion in het Waalse Gewest