• nl
Taalkeuze

Regionaliseringswind door Duitstalige gemeenschap!

Categorie: Sociaal   Datum: 15/12/2017

Ten gevolge van de zesde staatshervorming kunnen de Gewesten voorzien in een eigen tewerkstellingsbeleid.

Nadat Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië voorzien hebben in een eigen tewerkstellingsbeleid, is de Duitstalige Gemeenschap binnenkort aan de beurt.

Doelgroepvermindering oudere werknemers

De Duitstalige gemeenschap kan vanaf 1 januari 2018 voorzien in een eigen doelgroepvermindering bij aanwerving van oudere werknemers van minstens 54 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) die een kwartaalloon ontvangen dat lager is dan 13.942,47 EUR.

Deze maatregel staat enkel open voor werkgevers uit de private profitsector.

De regering moet nog het forfaitaire verminderingsbedrag en de periode waarin de werknemer van het voordeel kan genieten vastleggen.

De federale RSZ-vermindering oudere werknemers zal verdwijnen vanaf 1 januari 2018.

Doelgroepvermindering herstructurering

Er worden nieuwe vaste loongrenzen ingevoerd voor de vermindering van de werkgeversbijdragen die wordt toegekend aan werkgevers van werknemers die ontslagen worden in het kader van een herstructurering.

De volgende loongrenzen zullen van toepassing zijn:

  • 7.178,76 EUR voor werknemers die bij de indiensttreding jonger zijn dan 30 jaar;
  • 13.942,47 EUR voor werknemers die bij de indiensttreding ten minste 30 jaar oud zijn.

Afgeschafte maatregelen

Vanaf 1 januari 2018 worden de vermindering voor gesubsidieerde contractuelen en de activavermindering stadswachten-lokale overheden afgeschaft.

Bron:

  • Besluit van de regering van 28 september 2017 tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake tewerkstellingsmaatregelen, BS 8 november 2017.