• nl
Taalkeuze

Regularisatie vrijstelling doorstorting BV: tijd tot 31 augustus!

Datum: 10/08/2018

Indien u als werkgever de toepassing van de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing in 2017 over het hoofd hebt gezien, hebt u nog tot en met 31 augustus 2018 de tijd om dit op een eenvoudige manier recht te zetten. Reeds in 2009 publiceerde de fiscus een circulaire met betrekking tot de procedure van rechtzetting in geval van niet-toepassing van vrijstellingen van doorstorting bedrijfsvoorheffing. We zetten de procedure tot rechtzetting hieronder uiteen.

Het gaat hier o.m. over de vrijstellingen op:

  • overuren;
  • wetenschappelijk onderzoek;
  • IPA korting;
  • sportbeoefenaars;
  • ploegen- en nachtarbeid;
  • koopvaardij-, bagger-, sleepvaartsector.

De werkgever dient in het kader van bovenvermelde vrijstellingen 100% van de bedrijfsvoorheffing in te houden, maar slechts een deel ervan door de storten naar de fiscale diensten.

Het kan gebeuren dat een werkgever onterecht of onwetend geen gebruik heeft gemaakt van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. De betrokken circulaire bepaalt hoe een rechtzetting in dat geval moet gebeuren. Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang de rechtzetting vóór 1 september of vanaf deze datum wordt verricht:

Rechtzetting tot en met 31 augustus van het jaar volgend op het inkomstenjaar

De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing kan bekomen worden door het indienen van een tweede BV-aangifte voor de betrokken periodes waarop de bezoldigingen betrekking hebben.

Rechtzetting na 31 augustus van het jaar volgend op het inkomstenjaar

Vanaf 1 september is de rechtzetting enkel nog mogelijk door middel van het indienen van een bezwaarschrift bij de bevoegde directeur taxatie. Dit moet gebeuren binnen een termijn van 5 jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarvoor de bedrijfsvoorheffing verschuldigd is.

Bron:

  • Circulaire nr. Ci.RH 244/597.746 (AOIF nr. 48/2009) dd. 03.11.2009.