• nl
Taalkeuze

Reminder: afschaffing IPA-korting en verlaging van patronale lasten sinds 1 april 2016

Categorie: Sociaal   Datum: 15/04/2016

Eind vorig jaar werd de Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (Tax Shift-Wet) gepubliceerd. De maatregelen die voorzien werden in deze Wet werden besproken in onder meer de Nieuwsflash van 1 januari 2016.

We herinneren eraan dat enkele van die maatregelen op 1 april 2016 in werking zijn getreden:

  • De 1% algemene vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing (IPA-korting) werd voor de profitsector vanaf 1 april 2016 afgeschaft. Voor de KMO’s in de profitsector blijft de resterende 0,12% verder behouden.
    In de non-profitsector blijft de 1% algemene vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing (IPA-korting) verder bestaan; deze wordt verhoogd tot 1,12% voor de KMO’s in de non-profitsector.
  • Een geleidelijke verlaging van de patronale bijdragen RSZ. Deze verlaging van de patronale bijdragen RSZ zal worden gerealiseerd door twee elementen, m.n.:
    • een verlaging van de basiswerkgeversbijdrage RSZ;
    • een hervorming van de structurele vermindering RSZ.

Met onze berekeningstool kunt u een simulatie maken van het effect van de tax shift op de loonkost van uw onderneming.

Bron:

  • Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht, BS 30 december 2015, 80610.