• nl
Taalkeuze

Reminder PC 118 - klein verlet & eindejaarspremie

Categorie: Sectoraal   Datum: 22/08/2014

Aanpassing klein verlet en eindejaarspremie, zowel voor pc 118 als pc 118.03

Het sectoriaal akkoord 2013 – 2014 wijzigde enkele bepalingen in het klein verlet en de eindejaarspremie. We willen hierbij kort uw aandacht nog eens vestigen op deze gewijzigde bepalingen. 

Klein verlet

Sinds 1 december 2013 werd het klein verlet op bepaalde punten uitgebreid. 

Huwelijk werknemer: 

Wanneer de werknemer huwt, dan heeft hij/zij nu recht op 3 dagen klein verlet, voorheen was dit 2 dagen.  Deze 3 dagen dienen opgenomen te worden tijdens de week van het huwelijk of de daaropvolgende week.

Overlijden van de echtgenoot/echtgenote, een kind van de werknemer of zijn echtgenoot, de (schoon)vader, de (schoon)moeder, stiefvader of –moeder van de werknemer: 

Indien één van voornoemde personen overlijdt, dan heeft de werknemer voortaan het recht om 5 dagen afwezig te zijn in plaats van 3 dagen.

Deze dagen kunnen opgenomen worden vanaf de dag van overlijden tot 6 maand erna.

Eindejaarspremie

Er is een harmonisering voorzien van de regeling van de eindejaarspremies. De vier bestaande CAO’s van de algemene sector, bakkerijen, groenten en suiker, zijn nu vervangen door 1 CAO die geldt vanaf 1 januari 2014.

Zo ontstaat het recht op eindejaarspremie na 1 maand dienst. Er is echter geen recht wanneer de werknemer vrijwillig vertrekt tijdens zijn/haar eerste jaar anciënniteit of in geval van ontslag omwille van dringende reden.

Er is recht op een pro rata eindejaarspremie van 1/12 van de premie wanneer de werknemer in dienst is getreden uiterlijk de 15de of nog steeds in dienst was na de 15de van de maand.

De gelijkstellingen zijn gebaseerd op de wetgeving inzake jaarlijkse vakantie.

De uitbetaling van deze eindejaarspremie dient plaats te vinden vóór 25 december.

Bron: 

  • Sectoraal akkoord 25 november 2013