• nl
Taalkeuze

Renteloze en goedkope leningen door werkgever: referentievoeten 2013 gepubliceerd in B.S.

Categorie: Fiscaal   Datum: 27/02/2014

Een werkgever (die geen kredietinstelling is) kan een werknemer een lening geven zonder verschuldigde rente of tegen een lage rentevoet. Dit maakt een voordeel van alle aard uit voor de werknemer waarop zowel RSZ als bedrijfsvoorheffing verschuldigd is. 

Dit voordeel wordt op fiscaal vlak forfaitair geraamd. In het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2014 werden door de FOD Financiën de referentievoeten gepubliceerd voor het bepalen van het belastbaar voordeel van deze renteloze en goedkope leningen.

De rentevoeten voor het bepalen van het voordeel, toegekend onder de vorm van diverse leningen, zijn de volgende:

Hypothecaire leningen met vaste rentevoet

Jaar waarin de leningsovereenkomst is gesloten Referentierentevoet voor leningen gewaarborgd door een gemengde levensverzekering Andere leningen
2007 5,46% 4,90%
2008 5,58% 5,40%
2009 5,19% 4,30%
2010 4,69% 3,92%
2011 5,14% 3,67%
2012 4,63% 3,32%
2013 4,45% 3,20%

Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd

Jaar waarin de leningsovereenkomst is gesloten Leningen ter financiering van de aankoop van een wagen (lastenpercentage) Andere leningen (lastenpercentage)
2007 0,24% 0,36%
2008 0,25% 0,36%
2009 0,22% 0,32%
2010 0,20% 0,30%
2011 0,17% 0,21%
2012 0,14% 0,17%
2013 0,12% 0,23%

Niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd

Jaar waarin de ontlener heeft beschikt over de ontleende sommen Referentiepercentage
2007 10,40%
2008 11,20%
2009 10,30%
2010 9 %
2011 8,5%
2012 9,5%
2013 8,80%

U kunt deze referentievoeten tevens raadplegen op onze website www.easypay-group.com via de rubriek Sleutelcijfers.

Bron: 

  • Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 tot wijziging van het KB/WIB, op het stuk van de voordelen van alle aard, BS  26 februari 2014, p. 15822.