• nl
Taalkeuze

Resolutie over sociale dumping van de meerderheidspartijen

Categorie: Sociaal   Datum: 29/05/2015

Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters en Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein verwelkomen de resolutie van de meerderheidspartijen om de sociale dumping strenger aan te pakken. De resolutie strookt met het actieplan sociale dumping van Bart Tommelein, dat op de Ministerraad van 5 december 2014 werd goedgekeurd en tevens is opgenomen in het actieplan sociale fraude van 3 april 2015. 

Enkele initiatieven zijn:

  • Versterking inspectiediensten: doordat meer middelen toebedeeld zullen worden aan de inspectiediensten van onder andere de RVA wordt voldoende personeel beschikbaar om de strijd tegen de sociale fraude en dumping op te voeren.
  • Sectorale focus: gerichte maatregelen voor sectoren die erg getroffen worden door sociale dumping zoals de bouw- en transportsector.
  • RSZ innen in België en doorstorten naar land van oorsprong.

Bron: