• nl
Taalkeuze

Resterende vakantiedagen te nemen vr het einde van het jaar

Categorie: Sociaal   Datum: 31/10/2014

Wettelijke vakantiedagen moeten in principe worden opgenomen vóór het einde van het kalenderjaar waarop ze betrekking hebben. Het is echter niet altijd evident voor werknemers om in dit opzet te slagen. Wat dient een werkgever in deze situatie te ondernemen? 

Als werkgever is men verplicht om de werknemers in de mogelijkheid te stellen al hun vakantiedagen op te nemen vóór het einde van het lopende jaar. Indien een werkgever de opname van de vakantiedagen verhindert, riskeert hij hiervoor strafrechtelijke sancties. 

Om aan te tonen dat men als werkgever de opname van verlofdagen niet heeft tegengehouden, kan men bij het naderen van het jaareinde een personeelsmededeling aan de werknemers overmaken.

In deze mededeling kan erop gewezen worden dat:

  • elke werknemer zijn saldo van vakantiedagen tegen het einde van het jaar moet opnemen;
  • de vakantiedagen niet overdraagbaar zijn naar het volgend kalenderjaar.

Wordt het resterend aantal dagen vakantie niet opgenomen omwille van een gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de werknemer (bv. omwille van ziekte die voortduurt tot het jaareinde), kan de werkgever evenwel geen sancties oplopen. Enkel in dergelijk geval zullen de resterende vakantiedagen uitbetaald worden aan de werknemer.

Wettelijke vakantiedagen kunnen dus niet worden overgedragen naar het volgende jaar. Dit gebeurt dikwijls in de praktijk, maar is wettelijk niet toegelaten.

Bron: 

  • Art. 2, Wet van 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, BS 30 september 1971, BS 30 september 1971, 11317.