• nl
Taalkeuze

RevalorisatiecoŽfficient K.I. bekend

Categorie: Fiscaal   Datum: 2/08/2013

Elk jaar wordt de revalorisatiecoëfficiënt vastgelegd waarmee men de belastbare waarde van een onroerend goed kan berekenen. Deze omrekening is belangrijk voor bedrijfsleiders die een gebouw ter beschikking stellen aan hun vennootschap.  

Als de huurinkomsten een bepaald bedrag overschrijden, worden ze geherkwalificeerd als bezoldigingen en dienen ze te worden aangegeven op de fiscale fiche 281.20. Het drempelbedrag van de huurinkomsten dat vrijgesteld is, bekomt men als men het niet-geïndexeerd KI van het verhuurde pand vermenigvuldigt met 5/3 en met de revalorisatiecoëfficiënt.

In het Staatsblad van 24 juli 2013 verscheen deze coëfficiënt  voor het aanslagjaar 2014. De coëfficiënt bedraagt 4,19 (aanslagjaar 2013 4,10) 

Bron: 

  • Koninklijk besluit 18 juli 2013 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens, 46774.