• nl
Taalkeuze

SWT op 56 jaar? Nog mogelijk in geval van ontslag voor eind 2015

Categorie: Sociaal   Datum: 27/11/2015

Sinds 1 januari 2015 zijn heel wat regels inzake leeftijds- en loopbaanvoorwaarden in het kader van verschillende stelsels SWT verstrengd. 

Tot 31 december 2014 bestond o.m. een algemene regeling SWT waarbij men op 56-jarige leeftijd op SWT/brugpensioen kon gaan mits men 40 loopbaanjaren kon aantonen. Vanaf 1 januari 2015 werd de leeftijdsvoorwaarde van 56 jaar verhoogd tot 58 jaar (en tot 60 jaar in 2017); het aantal jaren beroepsverleden wijzigde niet (40 loopbaanjaren) (CAO nr. 115 NAR).

Omtrent deze leeftijdsverhoging tot 58 jaar werd evenwel in een specifieke overgangsregeling voorzien, waarbij het verder mogelijk blijft om toch nog op 56-jarige leeftijd op SWT/brugpensioen te kunnen gaan indien gelijktijdig aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Ontslagen zijn vóór 1 januari 2016; 
  2. Leeftijd van 56 jaar hebben uiterlijk op 31 december 2015 én op het einde van de arbeidsovereenkomst;
  3. 40 jaar beroepsverleden bereikt hebben op het einde van de arbeidsovereenkomst.

Voor de werknemers die op basis van bovenstaande voorwaarden toch nog op 56-jarige leeftijd op SWT wensen te gaan, begint de tijd te dringen. Voor eind dit jaar (2015) dienen de nodige formaliteiten te worden vervuld. 

Bron:

  • CAO nr. 115 NAR (www.cnt-nar.be)
  • Art. 16, §5 KB van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, B.S. 31 december 2014, 107252.