• nl
Taalkeuze

SWT op 60 jaar: CAO moet neergelegd worden vr 30 juni 2015

Categorie: Sociaal   Datum: 12/06/2015

Sinds 1 januari 2015 werd de leeftijdsvoorwaarde om met brugpensioen (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - SWT) te kunnen gaan, opgetrokken tot 62 jaar (voorheen 60 jaar). Voor mannen is een beroepsverleden van 40 jaar vereist. Voor vrouwen is, in 2015, 31 jaar beroepsverleden benodigd.

De werknemer kan echter nog op 60 jaar met SWT vertrekken indien hij voldoet aan een overgangsmaatregel voorzien door het koninklijk besluit van 30 december 2014.

Eén van die overgangsmaatregelen voorziet de mogelijkheid om op 60-jarige leeftijd met SWT te vertrekken indien de werknemer:

  • wordt ontslagen tijdens de geldigheidsduur van een sectorale- of ondernemingsCAO waarin een SWT-leeftijd van ten minste 60 jaar is voorzien, die ten laatste op 30 juni 2015 wordt neergelegd en die ten laatste op 1 januari 2015 aanvangt. De collectieve arbeidsovereenkomst moet van bepaalde duur zijn en mag geen bepaling van stilzwijgende verlenging bevatten. De duur mag de drie jaar niet overschrijden.
  • hij ten minste 60 jaar is op het einde van die CAO en op het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • hij ten minste 40 jaar beroepsverleden heeft (voor de mannelijke werknemer) of 31 (32, 33, …) beroepsverleden (voor de vrouwelijke werknemer) op het einde van de arbeidsovereenkomst.

Voor werkgevers die nog gebruik willen maken van deze overgangsmaatregel en waarbij de sector (nog) niet in een CAO heeft voorzien, is het belangrijk dat, mocht dit nog niet het geval zijn, er een geldige CAO wordt neergelegd ten laatste op 30 juni 2015.

Voor meer informatie of assistentie bij opmaak van bovenbeschreven CAO kunt u steeds contact opnemen met de EASYPAY GROUP via:

Telefoon: +32 (0)51 48 69 68
Fax: +32 (0)51 48 69 13
E-mail: info@easypay-group.com

Bron:

  • KB van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS 31 december 2014, 107252.
  • CAO nr. 17 tricies sexies van 27 april 2015