• nl
Taalkeuze

SWT zware beroepen CAO nr. 113 NAR - toch CAO nodig!

Categorie: Sociaal   Datum: 22/05/2015

CAO nr. 113 bepaalt de minimumleeftijd voor het stelsel SWT zware beroepen (58 jaar + 35 jaar beroepsverleden). In ons eerder flashbericht van 4 mei 2015 werd aangehaald dat er om dit stelsel SWT te kunnen toepassen, geen verplichting geldt tot het afsluiten van een sectorale CAO (dit in tegenstelling tot het andere stelsel SWT zware beroepen op basis van CAO nr. 111 & 112 NAR).

De CAO nr. 113 kent echter geen bedrijfstoeslag toe aan de werknemers, maar stelt enkel de leeftijd vast op 58 jaar. De RVA vindt daarom dat de CAO nr. 113 onvoldoende basis biedt voor het SWT-statuut want indien er geen CAO wordt afgesloten die de bedrijfstoeslag regelt, zal de RVA ook geen SWT toekennen. 

Het afsluiten van een CAO is bijgevolg wel nodig voor de periode 2015-2016 om het recht op SWT op basis van CAO nr. 113 te kunnen bekomen!

Bron: 

  • Collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad nr. 113 van 27 april 2015 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen (www.cnt-nar.be)