• nl
Taalkeuze

Samenwerkingsakkoord over instapstages afgesloten

Categorie: Sociaal   Datum: 4/04/2014

De ministerraad stemde op 28 maart 2014 in met een samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen over de instapstages.

Door het afsluiten van dit samenwerkingsakkoord verbinden de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen zich ertoe om:

  • de instapstages zo veel mogelijk te integreren in de bestaande, gekende stelsels van individuele beroepsopleidingen in de ondernemingen en indien nodig hun regelgeving aan te passen;
  • de doelgroep en de duur van de instapstages eventueel te verfijnen in functie van de specifieke behoeften;
  • hun bevoegde diensten in te schakelen in de promotie, uitwerking, ondersteuning en opvolging van het stelsel in het algemeen;
  • hun diensten te belasten met de toeleiding van werkzoekenden naar een instapstage;
  • de 10.000 instapstages te verdelen over de gemeenschappen en gewesten.

Bron:  

  • Voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 6 november 2013 tussen de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen betreffende de instapstages
  • Ministerraad van 28 maart 2014