• nl
Taalkeuze

Sancties bij re-integratieprocedure

Datum: 11/05/2018

In de pers werd opgemerkt dat de Regering een principeakkoord heeft afgesloten omtrent het invoeren van sancties bij het niet-respecteren van de re-integratieprocedure voor langdurig zieke werknemers.

Werkgevers die onvoldoende inspanningen leveren om langdurig zieken terug aan het werk te krijgen, kunnen worden gesanctioneerd met een geldboete. Het zou gaan om een bedrag van 800 EUR.

Als de werknemer zelf niet genoeg inspanningen levert om het werk terug te hervatten, loopt deze het risico een maand lang 5 tot 10 procent van de uitkering te verliezen.

Van zodra gedetailleerde berichtgeving beschikbaar is, berichten we verder.

Bron:

  • Diverse persberichten