• nl
Taalkeuze

Schorsen halve dagen vakantie de lopende opzeggingstermijn?

Categorie: Sociaal   Datum: 29/07/2016

Halve dagen jaarlijks verlof schorsen de opzeggingstermijn niet. Volle dagen verlof daarentegen wel.

De uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt normaliter geschorst tijdens de (individuele of collectieve) jaarlijkse vakantie van de werknemer. De opname van één enkele vakantiedag volstaat om de opzeggingstermijn te schorsen.

Indien de werknemer slechts een halve dag vakantie opneemt (bv. 4 uur in de namiddag) en een halve dag komt werken (bv. 4 uur in de voormiddag) wordt zijn arbeidsovereenkomst niet volledig geschorst. Aangezien deze werknemer nog een halve dag prestaties levert, is er geen sprake van een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst. Naar analogie van de regeling inzake deeltijdse tewerkstelling met medisch adviseur wordt aangenomen dat de arbeidsovereenkomst niet wordt geschorst indien de werknemer een halve dag verlof neemt.

Als de arbeidsovereenkomst een volledige dag wordt geschorst omwille van twee verschillende schorsingsoorzaken op dezelfde dag, is er slechts sprake van een volle dag schorsing als beide afwezigheden de opzeggingstermijn schorsen. Dit is, bijvoorbeeld, het geval bij een halve dag verlof en een halve dag ziekte.

Bron:

  • Cass. 23 maart 1981.