• nl
Taalkeuze

Schorsing maatwerkbesluiten

Categorie: Sociaal   Datum: 18/03/2016

Met een arrest van 26 januari 2016 heeft de Raad van State twee maatwerkbesluiten geschorst. Dit heeft tot gevolg dat deze met ingang van 8 februari 2016 voorlopig niet meer van toepassing zijn. De oude reglementering voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen treedt opnieuw in werking.

Gevolgen

Financieel

Zowel voor de beschutte werkplaatsen als voor de sociale werkplaatsen moeten – om de berekening en uitbetaling van de subsidies op basis van de oude regelgeving mogelijk te maken – alle prestaties vanaf 1 april 2015 retroactief worden ingevoerd.

Hiervoor worden met ingang van 1 maart 2016 de toepassingen SBW (voor beschutte werkplaatsen) en het e-Subsidieloket (voor sociale werkplaatsen) terug opgestart.

Gezien het Departement WSE nog niet onmiddellijk over de nodige prestatiegegevens zal beschikken, wordt voorzien in betaling van forfaitaire voorschotten om de financiële continuïteit voor de ondernemingen en de tewerkstelling van de doelgroepwerknemers te garanderen. Hoeveel deze forfaitaire voorschotten zullen bedragen en wanneer deze zullen worden betaald is evenwel nog niet duidelijk. Een nieuw besluit van de Vlaamse Regering moet hierover nog duidelijkheid brengen.

Voor het 1ste kwartaal van 2016 zal de financiering deels op basis van de maatwerkregelgeving en deels volgens de regelgeving voor sociale werkplaatsen of beschutte werkplaatsen gebeuren.

Overige

De schorsing van de twee maatwerkbesluiten heeft verder nog tot gevolg dat het ESF-project “Doorstroom sociale economie” en de “evaluatie 10% zittende doelgroepwerknemers” voorlopig on hold worden geplaatst.

Meer info kunt u terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid – WSE.

Bron: