• nl
Taalkeuze

Schrapping van de kiezerslijsten ten laatste op X + 77

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 22/04/2016

De kiezerslijsten werden voor het eerst op dag X samengesteld en aangeplakt. Ten laatste op dag X + 77 kunnen de werknemers die (op het ogenblik van de beslissing van schrapping) geen deel meer uitmaken van het personeel geschrapt worden van de kiezerslijst. Enkel de werknemers die de onderneming verlaten hebben kunnen geschrapt worden. Er kan geen akkoord bekomen worden over andere gevallen.

De schrapping gebeurt door de raad of het comité, bij een beslissing genomen met eenparigheid van stemmen. Is er geen raad of comité, dan wordt deze beslissing genomen door de werkgever met het akkoord van alle leden van de vakbondsafvaardiging. Bestaat er ook geen vakbondsafvaardiging, dan kan de werkgever niet op eigen houtje namen schrappen van de kiezerslijst.

De kiezers kunnen enkel geschrapt worden van de kiezerslijst als ze geen deel meer uitmaken van het personeel van de onderneming op het moment van de beslissing. Deze beslissing kan dus vroeger plaatsvinden dan X + 77. Later kan het echter niet.

Als een werknemer niet geschrapt wordt van de kiezerslijst, dan is hij gerechtigd om te komen stemmen op dag Y, ook al is hij op dat moment niet meer in dienst. De vermelding op de kiezerslijst is bepalend.

Merk op dat deze schrappingen op de kiezerslijsten geen gevolgen hebben voor de samenstelling van de kiescolleges en stembureaus.

Meer gedetailleerde informatie kunt u terugvinden in de juridische handleiding, welke u kunt consulteren via onze website.

Een modeldocument met betrekking tot het akkoord over de schrapping van kiezers op de kiezerslijsten kan worden teruggevonden op de website van EASYPAY GROUP, door in te loggen in “my.easypay-group”.

Bron:

  • Art. 46 wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, laatst gewijzigd door de wet van 2 juni 2015, BS 22 juni 2015, 36088.