• nl
Taalkeuze

Sectorakkoord 2013-2014 land- en tuinbouw: werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers

Categorie: Sectoraal   Datum: 22/08/2014

Bijkomende vakantiedagen voor oudere werknemers in de land- en tuinbouwsector.

Vrijstelling van prestaties 

Het sectorakkoord van 2013-2014 voor de land- en tuinbouwsector (PC 144 en 145) voorziet onder meer in een werkgelegenheidsplan om oudere werknemers langer aan het werk te houden. 

Concreet zullen oudere werknemers er vanaf 1 juli 2014 een aantal bijkomende vakantiedagen genieten. Tijdens deze bijkomende vakantiedagen kunnen zij, indien gewenst, een opleiding volgen. De opleiding is echter niet verplicht, de werknemer kan ook opteren voor een betaalde vrije dag. 

Leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden:

 

  • Werknemers ouder dan 45 jaar met 10 jaar anciënniteit in de sector worden 1 dag vrijgesteld van prestaties met behoud van loon. 
  • Werknemers ouder dan 50 jaar met 15 jaar anciënniteit in de sector worden 2 dagen vrijgesteld van prestaties met behoud van loon. 
  • Werknemers ouder dan 55 jaar met 15 jaar anciënniteit in de sector worden 3 dagen vrijgesteld van prestaties met behoud van loon.

 

Merk op : deze maatregel geldt niet voor seizoensarbeiders. 

Opleiding 

Via EDU+ (Vlaanderen) en Mission Wallonne (Wallonië) werd een specifiek opleidingsaanbod opgesteld dat gericht is op deze doelgroep van werknemers. Dit opleidingsaanbod voorziet opleidingen waardoor zij langer aan het werk kunnen blijven (bv. door de mogelijkheid te bieden tot het volgen van cursussen ergonomie, weerbaarheid op de arbeidsmarkt, …).  

Terugbetaling Fonds 

Deze dagen vrijstelling van prestaties worden door de werkgever betaald zoals gewone arbeidsdagen, maar de loonkost wordt door het Sociaal Fonds volledig terugbetaald aan de werkgever. 

Door een specifieke benoeming van deze dagen op de loonfiche en op de DmfA-aangifte, worden deze dagen gestaafd. 

Als werkgever dient u de loonfiches waarop deze bijkomende vakantiedagen vermeld staan, te faxen, te mailen of op te sturen naar het sociaal fonds. (tel.: 09/223.73.75, fax: 09/225.73.36, mail: info@145-4.be)

Praktisch 

Voor verdere informatie betreffende het gebruik van de codes en/of het doorsturen van de gegevens naar het sociaal fonds, kan u steeds bij uw dossierbeheerder terecht. 

Bron: 

  • Protocolakkoord voor de land-en tuinbouwsector 2013-2014 van 20 november 2013.