• nl
Taalkeuze

Sectorakkoord Horeca 2013 -2014

Categorie: Sectoraal   Datum: 4/04/2014

Op 28 november 2013 werd door de sociale partners van de horecasector een sectoraal akkoord afgesloten voor de jaren 2013 - 2014 en dit binnen de grenzen van de loonnorm. Hieronder kan u een overzicht van de belangrijkste punten terugvinden.

Verlenging ecocheques

De CAO ecocheques werd verlengd tot en met 31 december 2014. Dit betekent dat aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers met een volledige referteperiode ecocheques overhandigd worden ter waarde van 250 EUR. 

De ecocheques worden toegekend aan alle werknemers, met inbegrip van de gelegenheidswerknemers (extra’s). De werknemers met een studentenovereenkomst die aanleiding geven tot betaling van de verminderde solidariteitsbijdragen hebben echter geen recht op ecocheques. 

De vrijstelling tot toekenning van ecocheques voor de werknemers die onvoldoende gewerkt hebben om aan het minimumbedrag van 25 EUR te komen, wordt stopgezet.

Eindejaarspremie – gelijkstelling vaderschapsverlof

Het vaderschapsverlof (maximaal 10 dagen) wordt vanaf 1 januari 2014 gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie. 

Vervoerskosten – verplaatsing met de fiets

Vanaf 1 januari 2014 wordt de vergoeding voor vervoer per fiets opgetrokken van 0,21 EUR naar 0,22 EUR per afgelegde kilometer. 

Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag

Alle brugpensioenregelingen in de sector werden verlengd voor de periode 2013 – 2014, met name:

  • Voltijds brugpensioen vanaf 58 jaar, met een loopbaan van 38 jaar voor de mannen en voor de vrouwen (sinds 01/01/2014) tot 31/12/2014;
  • Voltijds brugpensioen vanaf 56 jaar met een loopbaan van 33 jaar waarvan 20 jaar nachtarbeid, tot 31/12/2014;
  • Voltijds brugpensioen vanaf 56 jaar met een loopbaan van 40 jaar, tot 31/12/2015.

1/5de tijdskrediet vanaf 50 jaar

Vanaf 1 januari 2014 wordt een recht op 1/5de tijdskrediet ingevoerd voor werknemers ouder dan 50 jaar met minstens 28 jaar loopbaan. 

Economische werkloosheid

De CAO economische werkloosheid wordt verlengd tot en met 31 december 2014, onder voorwaarde dat een vroegere aanpassing wordt doorgevoerd indien wijzigende wetgeving of het eenheidsstatuut arbeiders/bedienden dit vereisen 

Arbeidsduur

Er zal een CAO worden afgesloten voor het uitbreiden van de interne grens en het optrekken van het overurenkrediet tot 130 uren vanaf 1 januari 2014 en tot 143 uren vanaf 1 juli 2014. In geval van uitbreiding van de wettelijke interne grens, zal de onderneming het gebruik van het systeem moeten melden aan het paritaire comité.