• nl
Taalkeuze

Sectorale steekkaarten - Update

Categorie: Sociaal   Datum: 10/03/2017

De sectorale regelgeving is voortdurend in beweging. Daarom worden de sectorale steekkaarten op regelmatige basis geüpdatet in functie van de laatste wijzigingen. De steekkaarten werden aangepast op basis van de sectorale informatie beschikbaar op 15 februari 2017. U kan de actuele versies op onze website terugvinden.

Het aanbod werd bovendien uitgebreid met een nieuwe steekkaart voor de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap (PC 318.02).

Ter herinnering

Sectorale steekkaarten geven een beknopt en makkelijk te begrijpen overzicht van de belangrijkste regelgeving per paritair comité. Volgende thema's komen hierbij onder meer aan bod:

 • arbeidsduur;
 • loonvoorwaarden;
 • woon-werkverkeer;
 • klein verlet;
 • opzeggingstermijn;
 • eindejaarspremie;
 • vakantie;
 • tijdelijke werkloosheid;
 • tussenkomst FBZ;
 • tijdskrediet/loopbaanonderbreking;
 • SWT;
 • syndicale afvaardiging;
 • sectoraal pensioenstelsel;
 • …….

Belangrijk! Bij intekening op een sectorale steekkaart kunt u tevens alle info, wijzigingen en indexeringen inzake de toepasselijke sectorale lonen & barema’s raadplegen.